Bơm chân không Pfeiffer vacuum Pascal 2021 SD (21 m3/h)

Tên sản phẩm Bơm chân không Pfeiffer vacuum Pascal 2021 SD (21 m3/h)
Thương hiệu Pfeiffer Vacuum
Xuất xứ Đức
Phân phối Đại lý Pfeiffer Vacuum tại Việt Nam
Mã sản phẩm 221SDMHEM
221SDMLAM
 221SDTHEM
221SDTLAM
Danh mục: Từ khóa: , , , ,

Đặc điểm Pascal 2021 SD (21 m3/h)

  • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
  • Có sẵn động cơ đa năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
  • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Thông số kỷ thuật Pascal 2021 SD (21 m3/h)

Type designation Motor type Mains connection: voltage 50 Hz Mains connection: voltage 60 Hz Part number
Pascal 2021, SD Version 1-ph motor 180 – 254 V 180 – 254 V 221SDMHEM
Pascal 2021, SD Version 1-ph motor 90 – 132 V 90 – 132 V 221SDMLAM
Pascal 2021, SD Version 3-ph motor 342 – 460 V 342 – 520 V 221SDTHEM
Pascal 2021, SD Version 3-ph motor 170 – 254 V 170 – 300 V 221SDTLAM

Pascal 2021, SD Version, 1-Phase Motor, 180–254 V, 50/60 Hz, CE/UL/CSA

Connection flange (in) DN 25 ISO-KF
Connection flange (out) DN 25 ISO-KF
Pumping speed at 50 Hz 18 m³/h | 10.59 cfm | 300 l/min
Pumping speed at 60 Hz 22 m³/h | 12.95 cfm | 366.67 l/min
Final pressure 5 · 10-4 hPa | 3.75 · 10-4 Torr | 5 · 10-4 mbar
Final pressure with gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Final pressure without gas ballast 5 · 10-4 hPa | 3.75 · 10-4 Torr | 5 · 10-4 mbar
Motor type 1-ph motor
Mains connection: voltage 50 Hz 180 – 254 V
Mains connection: voltage 60 Hz 180 – 254 V
Mains cable Yes, EU mains cable
Operating fluid Mineral oil
Rated power 50 Hz 0.45 kW
Rated power 60 Hz 0.55 kW
Protection degree IP43
Weight 28 kg | 61.73 lb

Xen chi tiết catalogue :221SDMHEM

Pascal 2021, SD Version, 1-Phase Motor, 90–132 V, 50 Hz/60 Hz, CE/UL/CSA

Connection flange (in) DN 25 ISO-KF
Connection flange (out) DN 25 ISO-KF
Pumping speed at 50 Hz 18 m³/h | 10.59 cfm | 300 l/min
Pumping speed at 60 Hz 22 m³/h | 12.95 cfm | 366.67 l/min
Final pressure 5 · 10-4 hPa | 3.75 · 10-4 Torr | 5 · 10-4 mbar
Final pressure with gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Final pressure without gas ballast 5 · 10-4 hPa | 3.75 · 10-4 Torr | 5 · 10-4 mbar
Motor type 1-ph motor
Mains connection: voltage 50 Hz 90 – 132 V
Mains connection: voltage 60 Hz 90 – 132 V
Mains cable Yes, US mains cable
Operating fluid Mineral oil
Rated power 50 Hz 0.45 kW
Rated power 60 Hz 0.55 kW
Protection degree IP43
Weight 28 kg | 61.73 lb
Xem chi tiết Catalogue :21SDMLAM

Pascal 2021, SD Version, 3-Phase Motor, 342–460 V, 50 Hz | 342–520 V, 60 Hz, CE/UL/CSA

Connection flange (in) DN 25 ISO-KF
Connection flange (out) DN 25 ISO-KF
Pumping speed at 50 Hz 18 m³/h | 10.59 cfm | 300 l/min
Pumping speed at 60 Hz 22 m³/h | 12.95 cfm | 366.67 l/min
Final pressure 5 · 10-4 hPa | 3.75 · 10-4 Torr | 5 · 10-4 mbar
Final pressure with gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Final pressure without gas ballast 5 · 10-4 hPa | 3.75 · 10-4 Torr | 5 · 10-4 mbar
Motor type 3-ph motor
Mains connection: voltage 50 Hz 342 – 460 V
Mains connection: voltage 60 Hz 342 – 520 V
Mains cable Yes, EU mains cable
Operating fluid Mineral oil
Rated power 50 Hz 0.55 kW
Rated power 60 Hz 0.66 kW
Protection degree IP43
Weight 28 kg | 61.73 lb
Xem chi tiết Catalogue : 221SDTHEM

Pascal 2021, SD Version, 3-Phase Motor, 170–254 V, 50 Hz | 170–300 V, 60 Hz, CE/UL/CSA

Connection flange (in) DN 25 ISO-KF
Connection flange (out) DN 25 ISO-KF
Pumping speed at 50 Hz 18 m³/h | 10.59 cfm | 300 l/min
Pumping speed at 60 Hz 22 m³/h | 12.95 cfm | 366.67 l/min
Final pressure 5 · 10-4 hPa | 3.75 · 10-4 Torr | 5 · 10-4 mbar
Final pressure with gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Final pressure without gas ballast 5 · 10-4 hPa | 3.75 · 10-4 Torr | 5 · 10-4 mbar
Motor type 3-ph motor
Mains connection: voltage 50 Hz 170 – 254 V
Mains connection: voltage 60 Hz 170 – 300 V
Mains cable Yes, US mains cable
Operating fluid Mineral oil
Rated power 50 Hz 0.55 kW
Rated power 60 Hz 0.66 kW
Protection degree IP43
Weight 28 kg | 61.73 lb

Xem chi tiêt catalogue : 221SDTLAM

Scroll to Top