Van búa nước TKWHC-61S

  • Van búa nước TKWHC-61S
  • Thân thép
  • Nhiệt độ : 70 độ C
  • Áp suất : 20 bar
  • Kết nối Jis20K
  • Size : DN150
Danh mục: Từ khóa:
Scroll to Top