Liên hệ

Mọi thắc mắc / yêu cầu về dịch vụ khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo cách sau:

1/ Liên hệ theo số tổng đài dịch vụ

1 : Lê Việt Bắc
Nhân viên kinh doanh
Mobile : 0395.498.439
Email :Sales3@caophong.com.vn
Cao Phong Industrial Equipment Trading Limited Company
Address : 22/18A Street 21, Ward 8, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Website :shopvan.vn

2/ Gửi yêu cầu trực tuyến theo mẫu sau

2 :Nguyễn Văn Lương
Nhân viên kinh doanh
Mobile : 0931.042.303
Email :Sales1@caophong.com.vn
Cao Phong Industrial Equipment Trading Limited Company
Address : 22/18A Street 21, Ward 8, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Website :shopvan.vn