Đồng hồ đo áp suất Skon Model 321.23.322

Đồng Hồ Đo Áp Suất SKON/ Đài Loan
Hiệu: SKON/ Taiwan.
Model: 321.23.322
Mặt: 63mm
Vật liệu: Inox 304.
Kiểu kết nối: Chân đứng 1/4″ NPT.
Vật liệu kết nối: Đồng.
Độ chính xác: 1.6
Đơn vị: Bar/ Psi
Đặc điểm: Có dầu glycerine.
Dãi đo :
0…6 Bar
0…10 Bar
0…16 Bar
0…25 Bar
0…40 Bar
Nhà cung cấp: Đại lý Skon tại Việt Nam -Cao Phong

Đồng Hồ Đo Áp Suất SKON/ Đài Loan
Hiệu: SKON/ Taiwan.
Model 321.23.322
Mặt: 63mm
Vật liệu: Inox 304.
Kiểu kết nối: Chân đứng 1/4″ NPT.
Vật liệu kết nối:Inox.
Độ chính xác: 1.6
Đơn vị: Bar/ Psi
Đặc điểm: Có dầu glycerine.
Dãi đo :
0…6 Bar
0…10 Bar
0…16 Bar
0…25 Bar
0…40 Bar
Nhà cung cấp: Đại lý Skon tại Việt Nam -Cao Phong

Scroll to Top