Qui định bảo hành

  • Thiết bị có tem bảo hành của Cao Phong và của Nhà Phân Phối, các thiết bị được cấp phiếu bảo hành, phải xuất trình Phiếu bảo hành. Tem hoặc phiếu bảo hành còn trong thời gian bảo hành sẽ được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.
  • Những hư hỏng của thiết bị được xác định do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi từ nhà sản xuất.
  • Thời gian bảo hành 12 tháng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top