HiPace 10 with TC 110, DN 25

  • Số đặt hàng: PM P03 960
  • Động cơ phản lực sản xuất loạt nhỏ nhất thế giới
  • Động cơ phản lực cánh quạt mạnh mẽ, chắc chắn với tốc độ bơm 10 l / s cho N2
  • Kết nối DN 25
  • Thiết bị điện tử truyền động tích hợp với điện áp cung cấp 24 V
  • Di động có thể sử dụng được
  • Không cần làm mát bổ sung
  • Kết nối điện tử theo hướng kết nối chân không phía trước
Danh mục: Từ khóa:
Bearing Ball bearing
Compression ratio for Ar 2.5 · 107
Compression ratio for H2 3 · 102
Compression ratio for He 3 · 103
Compression ratio for N2 3 · 106
Connection flange (in) DN 25
Connection flange (out) DN 16 ISO-KF/G 1/8″
Cooling method Convection
Current, max. 1,2 A
Electronic drive unit with TC 110
Final pressure according to PNEUROP < 5 · 10-5 hPa | < 3.75 · 10-5 Torr | < 5 · 10-5 mbar
Final pressure without gas ballast < 5 · 10-5 hPa | < 3.75 · 10-5 Torr | < 5 · 10-5 mbar
Fore-vacuum max. for N2 25 hPa | 18.75 Torr | 25 mbar
Gas throughput at final rotation speed for Ar 0.37 hPa·l/s
Gas throughput at final rotation speed for H2 2.78 hPa·l/s
Gas throughput at final rotation speed for He 0.48 hPa·l/s
Gas throughput at final rotation speed for N2 0.37 hPa·l/s
I/O interfaces RS-485, Remote
Mounting orientation Arbitrary
Operating voltage: V DC 24 (± 5 %) V DC
Particle intake YES
Permissible radial magnetic field max. 3 mT
Power consumption max. 28.8 W
Protection degree IP54
Pumping speed for Ar 11.5 l/s
Pumping speed for H2 3.7 l/s
Pumping speed for He 6 l/s
Pumping speed for N2 10 l/s
Rotation speed ± 2 % 90,000 rpm | 90,000 min-1
Rotation speed variable 50 – 100 %
Run-up time 0.9 min
Sound pressure level <50 dB(A)
Weight 1.8 kg | 3.97 lb

Xem chi tiết catalogue :PM P03 960

Liên hệ mua hàng : Đại lý Pfeiffer vacuum Việt Nam – Cao Phong

Scroll to Top