Bơm trục vít Pfeiffer Vacuum Hepta 630 P

Giá: Liên hệ

Danh mục: Từ khóa: Thương hiệu:

Mô tả

Ưu điểm của Hepta 630 P

  • Chi phí vận hành thấp – khoảng thời gian phục vụ dài
  • Tính linh hoạt – các tùy chọn niêm phong và làm mát khác nhau
  • Độ tin cậy của quy trình – có thể định cấu hình với khí làm kín, chấn lưu khí và khí xả

Ứng dụng Hepta 630 P

  • Luyện kim
  • Lớp áo
  • Hàn chùm tia điện tử

Thông số kỷ thuật cơ bản của Hepta 630 P

Type designation Mains connection: voltage 50 Hz Mains connection: voltage 60 Hz Part number
Hepta 630 P 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V PU V84 0000 015
Hepta 630 P 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V PU V84 0000 041
Hepta 630 P 220 – 230/416 – 460 V PU V84 0001 015
Hepta 630 P 220/380 V PU V84 0002 015
Hepta 630 P Without motor, IEC flange, 50 Hz PU V84 0004 000
Hepta 630 P 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V PU V84 0700 041
Hepta 630 P 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V PU V84 0800 011

 

1 :  Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0000 015

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1
Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 50 Hz 15 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 70 dB(A)
Mains connection: voltage 50 Hz 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve No
Exhaust Silencer No

2 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0000 041

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1
Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 50 Hz 15 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 70 dB(A)
Mains connection: voltage 50 Hz 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve Yes
Exhaust Silencer Yes

3 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0001 015

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,600 rpm | 600-3,600 min-1
Rotation speed at 60 Hz 3,600 rpm | 3,600 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 60 Hz 17 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Nominal pumping speed at 60 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Mains connection: voltage 60 Hz 220 – 230/416 – 460 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve No
Exhaust Silencer No

4 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0002 015

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,600 rpm | 600-3,600 min-1
Rotation speed at 60 Hz 3,600 rpm | 3,600 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 60 Hz 17 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Nominal pumping speed at 60 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Mains connection: voltage 60 Hz 220/380 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve No
Exhaust Silencer No

5 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0004 000

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1
Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN100 ISO-F
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 70 dB(A)
Mains connection: voltage 50 Hz Without motor, IEC flange, 50 Hz
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve No
Exhaust Silencer No

6 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0700 041

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1
Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 50 Hz 15 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 70 dB(A)
Mains connection: voltage 50 Hz 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve Yes
Exhaust Silencer Yes

7 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0800 011

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1
Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 50 Hz 15 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 70 dB(A)
Mains connection: voltage 50 Hz 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve Yes
Exhaust Silencer Yes

Đặt mua sản phẩm

    Để được hỗ trợ giao hàng nhanh nhất, khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu trên.