Bơm trục vít Pfeiffer Vacuum Hepta 630 P

Danh mục: Từ khóa:

Ưu điểm của Hepta 630 P

  • Chi phí vận hành thấp – khoảng thời gian phục vụ dài
  • Tính linh hoạt – các tùy chọn niêm phong và làm mát khác nhau
  • Độ tin cậy của quy trình – có thể định cấu hình với khí làm kín, chấn lưu khí và khí xả

Ứng dụng Hepta 630 P

  • Luyện kim
  • Lớp áo
  • Hàn chùm tia điện tử

Thông số kỷ thuật cơ bản của Hepta 630 P

Type designation Mains connection: voltage 50 Hz Mains connection: voltage 60 Hz Part number
Hepta 630 P 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V PU V84 0000 015
Hepta 630 P 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V PU V84 0000 041
Hepta 630 P 220 – 230/416 – 460 V PU V84 0001 015
Hepta 630 P 220/380 V PU V84 0002 015
Hepta 630 P Without motor, IEC flange, 50 Hz PU V84 0004 000
Hepta 630 P 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V PU V84 0700 041
Hepta 630 P 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V PU V84 0800 011

 

1 :  Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0000 015

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1
Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 50 Hz 15 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 70 dB(A)
Mains connection: voltage 50 Hz 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve No
Exhaust Silencer No

2 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0000 041

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1
Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 50 Hz 15 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 70 dB(A)
Mains connection: voltage 50 Hz 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve Yes
Exhaust Silencer Yes

3 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0001 015

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,600 rpm | 600-3,600 min-1
Rotation speed at 60 Hz 3,600 rpm | 3,600 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 60 Hz 17 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Nominal pumping speed at 60 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Mains connection: voltage 60 Hz 220 – 230/416 – 460 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve No
Exhaust Silencer No

4 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0002 015

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,600 rpm | 600-3,600 min-1
Rotation speed at 60 Hz 3,600 rpm | 3,600 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 60 Hz 17 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Nominal pumping speed at 60 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Mains connection: voltage 60 Hz 220/380 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve No
Exhaust Silencer No

5 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0004 000

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1
Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN100 ISO-F
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 70 dB(A)
Mains connection: voltage 50 Hz Without motor, IEC flange, 50 Hz
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve No
Exhaust Silencer No

6 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0700 041

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1
Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 50 Hz 15 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 70 dB(A)
Mains connection: voltage 50 Hz 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve Yes
Exhaust Silencer Yes

7 : Hepta 630 P, screw pump
Order number: PU V84 0800 011

Weight 600 kg | 1,322.76 lb
Operating fluid D1, diester oil
Operating fluid amount 2.3 l
Rotation speed 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1
Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1
Final pressure with gas ballast 1 · 10-1 hPa | 7.5 · 10-2 Torr | 1 · 10-1 mbar
Final pressure without gas ballast 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar
Connection flange (in) DN 100 ISO-F
Connection flange (out) DN 80 PN16
Filling quantity coolant 29 l
Cooling water flow 720 l/h
Rated power 50 Hz 15 kW
Nominal pumping speed at 50 Hz 630 m³/h | 370.82 cfm | 10,500 l/min
Ambient temperature 5-50 °C | 41-122 °F | 278-323 K
Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 70 dB(A)
Mains connection: voltage 50 Hz 190 – 208 / 220 – 240 / 380 – 415 V
Dimensions (L x W x H) 1,525 x 602 x 640 mm | 60.04 x 23.7 x 25.2 inch
Exhaust check valve Yes
Exhaust Silencer Yes
Scroll to Top