Bơm cánh gạt hai cấp Pfeiffer Vacuum

10.000.000

Danh mục: Từ khóa:

Các ứng dụng bơm cánh gạt hai cấp Pfeiffer Vacuum

 • Bơm dự phòng cho bơm phân tử tua bin
 • Cách điện chân không
 • Sấy chân không

Ưu điểm bơm cánh gạt hai cấp Pfeiffer Vacuum

 • Tiết kiệm không gian và lý tưởng để tích hợp hệ thống
 • Tốc độ bơm cao với kích thước nhỏ
 • Áp suất cuối cùng thấp

Tìm hiểu các model chi tiết bơm cánh gạt hai cấp Pfeiffer Vacuum

Duo 1.6

 • Tiếng ồn cực thấp, lý tưởng cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm
 • Tích hợp dễ dàng nhờ chứng nhận UL và IEC 61010 của toàn bộ máy bơm
 • Tùy chọn với khớp nối từ tính

Duo 3

 • Yêu cầu không gian tối thiểu do thiết kế nhỏ gọn
 • Tích hợp dễ dàng nhờ chứng nhận UL và IEC 61010 của toàn bộ máy bơm
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Tùy chọn với khớp nối từ tính

Duo 6

 • Yêu cầu không gian tối thiểu do thiết kế nhỏ gọn
 • Khả năng tương thích hơi nước cao nhất, lý tưởng cho nghiên cứu và công nghiệp
 • Tích hợp dễ dàng nhờ chứng nhận UL và IEC 61010 của toàn bộ máy bơm
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Tùy chọn với khớp nối từ tính

Duo 11

 • Yêu cầu không gian tối thiểu do thiết kế nhỏ gọn
 • Khả năng tương thích hơi nước cao nhất, lý tưởng cho nghiên cứu và công nghiệp
 • Tích hợp dễ dàng nhờ chứng nhận UL và IEC 61010 của toàn bộ máy bơm
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Tùy chọn với khớp nối từ tính

Pascal 2005 SD (5 m3/h)

 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Pascal 2010 SD (10 m3/h)

 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Pascal 2015 SD (15 m3/h)

 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Pascal 2021 SD (21 m3/h)

 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Duo 35

 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe
 • Tính khả dụng cao nhất nhờ khoảng thời gian bảo trì dài
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn
 • Tùy chọn với khớp nối từ tính

Duo 65

 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe
 • Tính khả dụng cao nhất nhờ khoảng thời gian bảo trì dài
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn
 • Tùy chọn với khớp nối từ tính

Duo 125

 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe
 • Tính khả dụng cao nhất nhờ khoảng thời gian bảo trì dài
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Tùy chọn với khớp nối từ tính

Duo 255

 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe
 • Tính khả dụng cao nhất nhờ khoảng thời gian bảo trì dài
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Tùy chọn với khớp nối từ tính

Pascal 2005 I (5 m3/h)

 • Với dầu bôi trơn áp suất, lý tưởng cho các ứng dụng có lưu lượng khí cao trong phân tích và công nghiệp
 • Tiếng ồn cực thấp, lý tưởng cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Pascal 2010 I (10 m3/h)

 • Với dầu bôi trơn áp suất, lý tưởng cho các ứng dụng có lưu lượng khí cao trong phân tích và công nghiệp
 • Tiếng ồn cực thấp, lý tưởng cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Pascal 2015 I (15 m3/h)

 • Với dầu bôi trơn áp suất, lý tưởng cho các ứng dụng có lưu lượng khí cao trong phân tích và công nghiệp
 • Tiếng ồn cực thấp, lý tưởng cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Pascal 2021 I (21 m3/h)

Với dầu bôi trơn áp suất, lý tưởng cho các ứng dụng có lưu lượng khí cao trong phân tích và công nghiệp
Tiếng ồn cực thấp, lý tưởng cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm
Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Duo 1.6 M

 • Tiếng ồn cực thấp, lý tưởng cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm
 • Tích hợp dễ dàng nhờ chứng nhận UL và IEC 61010 của toàn bộ máy bơm
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì

Duo 3 M

 • Yêu cầu không gian tối thiểu do thiết kế nhỏ gọn
 • Tích hợp dễ dàng nhờ chứng nhận UL và IEC 61010 của toàn bộ máy bơm
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì

Duo 6 M

 • Yêu cầu không gian tối thiểu do thiết kế nhỏ gọn
 • Khả năng tương thích hơi nước cao nhất, lý tưởng cho nghiên cứu và công nghiệp
 • Tích hợp dễ dàng nhờ chứng nhận UL và IEC 61010 của toàn bộ máy bơm
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì

Duo 11 M

 • Yêu cầu không gian tối thiểu do thiết kế nhỏ gọn
 • Khả năng tương thích hơi nước cao nhất, lý tưởng cho nghiên cứu và công nghiệp
 • Tích hợp dễ dàng nhờ chứng nhận UL và IEC 61010 của toàn bộ máy bơm
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì

Duo 5 M

 • Chi phí vận hành thấp
 • Không cần bảo dưỡng các vòng đệm trục
 • Tích hợp chấn lưu khí và van an toàn

Duo 10 M

 • Chi phí vận hành thấp
 • Không cần bảo dưỡng các vòng đệm trục
 • Tích hợp chấn lưu khí và van an toàn

Duo 20 M

 • Chi phí vận hành thấp
 • Không cần bảo dưỡng các vòng đệm trục
 • Tích hợp chấn lưu khí và van an toàn

Duo 35 M

 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe
 • Tính khả dụng cao nhất nhờ khoảng thời gian bảo trì dài
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Duo 65 M

 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe
 • Tính khả dụng cao nhất nhờ khoảng thời gian bảo trì dài
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Duo 125 M

 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe
 • Tính khả dụng cao nhất nhờ khoảng thời gian bảo trì dài
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì

Duo 255 M

 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe
 • Tính khả dụng cao nhất nhờ khoảng thời gian bảo trì dài
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì

Pascal 2005 C1 (5 m3/h)

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Chi phí vận hành thấp nhờ sử dụng dầu khoáng
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Pascal 2010 C1 (10 m3/h)

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Chi phí vận hành thấp nhờ sử dụng dầu khoáng
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Pascal 2015 C1 (15 m3/h)

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Chi phí vận hành thấp nhờ sử dụng dầu khoáng
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Pascal 2021 C1 (21 m3/h)

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Chi phí vận hành thấp nhờ sử dụng dầu khoáng
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn

Pascal 2010 C2 (10 m3/h)

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Pascal 2015 C2 (15 m3/h)

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Pascal 2021 C2 (21 m3/h)

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Áp suất cuối cùng rất thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chân không trung bình
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Duo 35 C

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe và khoảng thời gian phục vụ lâu nhất
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Tùy chọn với khớp nối từ tính
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Duo 65 C

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe và khoảng thời gian phục vụ lâu nhất
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Tùy chọn với khớp nối từ tính
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Duo 3 MC

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Yêu cầu không gian tối thiểu do thiết kế nhỏ gọn
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Duo 6 MC

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Yêu cầu không gian tối thiểu do thiết kế nhỏ gọn
 • Khả năng tương thích hơi nước cao nhất
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Duo 11 MC

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Yêu cầu không gian tối thiểu do thiết kế nhỏ gọn
 • Khả năng tương thích hơi nước cao nhất
 • Có sẵn động cơ vạn năng một pha, cho phép phủ sóng mạng gần như toàn thế giới
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Duo 20 MC

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Duo 35 MC

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe và khoảng thời gian phục vụ lâu nhất
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Duo 65 MC

 • Tăng sức đề kháng nhờ vật liệu đặc biệt
 • Thiết kế chắc chắn cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe và khoảng thời gian phục vụ lâu nhất
 • Sử dụng linh hoạt do chương trình phụ kiện phong phú
 • Với khớp nối từ tính không cần bảo trì
 • Các cổng đầu vào và đầu ra có thể điều chỉnh theo hướng ngang hoặc dọc để tích hợp tốt hơn
 • Chuẩn bị cho chất lỏng vận hành PFPE

Bơm cánh gạt hai cấp công suất 21 m3 / h, phiên bản công suất hơi nước cao
Mô tả Sản phẩm
Tuổi thọ cao nhất trong các quy trình ướt nhờ hệ thống dằn khí tối ưu
An toàn vận hành cao nhờ thiết kế kiểm soát chấn lưu khí và bơm dầu
Tuổi thọ máy bơm vượt trội do lựa chọn vật liệu tối ưu

Product

 • Pascal 2021, HW version, 1-phase motor, 90–132 V, 50/60 Hz, CE/UL/CSA (221HWALZT)
 • Pascal 2021, HW Version, 1-ph Motor, 180–254 V, 50 Hz/60 Hz, CE/UL/CSA (221HWAHZT)

Duo 11 ATEX

 • An toàn tối đa nhờ khớp nối từ tính
 • ATEX phê duyệt cho chúng tôi trong nhà và ngoài trời

Liên hệ mua hàng : 0939 487 487

Scroll to Top